Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ / Προκήρυξη/ 5-3-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

Ολυμπιακό Στάδιο Ανω Λιοσίων

Αρτάκη και Ελλησπόντου, 13343 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ.210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

Ανω Λιόσια, 14/02/2017

Αριθ.πρωτ._7206___

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2017

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο προκηρύσσει το ετήσιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2017.

Ημερομηνία : ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2017

Τόπος : Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων

Ηλικίες : Γεννηθέντες (-είσες) 2000, 2001,2002 .

Κατηγορίες : Έφηβοι: -50, -55, -60, -66 κ., -73, -81, -90, +90 κ.

Νεάνιδες:-40, -44, -48, -52 κ., -57, -63, -70, +70 κ.

 

Δηλώσεις συμμετοχής:

Πρέπει να υποβληθούν στα ειδικώς επισυναπτόμενα έντυπακαι μόνο σ’αυτά, το αργότερο μέχρι τις 14:00 μ.μ. της ΠΕΜΠΤΗΣ 02/03/2017, στα γραφεία της Ομοσπονδίας με φαξ ή e-mail (director@hjf.gr).

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Υποχρεωτική η χρήση άσπρου και μπλέ τζουντόγκι.

 

Κλήρωση: Στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής 03/03/2017 σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως..

Σύστημα αγώνων: Περιγράφεται στην πάγια εγκύκλιο (Αρ.Πρ. 1606/03).

Ζύγιση : Στο γήπεδο, το Σάββατο 04/03/2017.: Ανεπίσημη 07:00 – 07:30

Επίσημη 07:30 – 08:30

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στη ζύγιση, οι αθλητές και αθλήτριες θα προσέρχονται με το δελτίο αθλητή ΚΑΙ την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Έναρξη των αγώνων : 10.00 .

 

Κάθε αγώνας διαρκεί 4’ για τους έφηβους και για τις Νεάνιδες. Ελάχιστος χρόνος αναμονής μεταξύ δύο διαδοχικών αγώνων ενός αθλητή είναι τα δέκα λεπτά. Λοιπές τεχνικές αποφάσεις και διευκρινήσεις αναφέρονται στην πάγια εγκύκλιο (Αρ.Πρ. 1606/03).

 

Όργανα των Αγώνων:

Υπεύθυνος θεμάτων οργάνωσης, κανονισμών και τάξης : Θ. Καπαρός

Αναπληρωτής : Τρύφων Πέππας

Όλα τα υπόλοιπα όργανα των αγώνων θα οριστούν καταλλήλως και εγκαίρως από την Ομοσπονδία.

Πέρας προσέλευσης προσωπικού των Αγώνων: Σάββατο 09:00, πλήν των οργάνων της ζύγισης που θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους στις 07.30.

Οικονομικές συνθήκες :

 

Τα σωματεία θα καταβάλλουν το ποσό των 10 € ανά αθλητή/τρια ως δικαίωμα συμμετοχής στους Αγώνες. Τα χρήματα αυτά θα καταβάλλονται στους Αγώνες. Η υποχρέωση αυτή των συλλόγων πρέπει να έχει περατωθεί μία τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων.

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

 

Ε. Σουφλέρης Α. Καπαρός

Advertisements

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ / Προκήρυξη/ 5-3-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

Ολυμπιακό Στάδιο Ανω Λιοσίων

Αρτάκη και Ελλησπόντου, 13343 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ.210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

Αθήνα 14/02/2017

Αρ.Πρ._7205___

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ 2017

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ελλάδος Παίδων – Κορασίδων Β΄ του έτους 2017.

Ημερομηνία: Σάββατο 04/03/2017.

Τόπος: Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Ανω Λιοσίων

Ηλικίες: Γεννηθέντες (-είσες) τα έτη 2005,2006.

Κατηγορίες βάρους: Παίδες: -26 -29 -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 .

Κορασίδες: -24, -27, -30,- 33, -36, -39, -42,- 45, -48,-52, -57, +57

 

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να αποσταλούν επί των ειδικών εντύπων που ευρίσκονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας (hjf.gr) και πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι τις 14:00 μ.μ. της Πέμπτης 02/03/2017.

Ειδική επισήμανση : επειδή πρόκειται περί Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως επιθετικού προσδιορισμού, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών, όπως και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Οι αθλητές αυτοί μπορούν να μετέχουν κανονικά στις ημερίδες που κάνουν τα κατά τόπους σωματεία.

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και σε άλλο χαρτί από αυτό που προβλέπεται.

Κλήρωση: Στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής 03/03/2017 σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

 

Ζύγιση: Στο γήπεδο, Σάββατο 4/3/2017. Ανεπίσημη: Από 10.30 έως 11.00.

Επίσημη: 11.00-12.00

 

Έναρξη των αγώνων: Αμέσως μετά τις απονομές των αγώνων των εφήβων. Υπολογίζεται περίπου στις 13.00-13.30 το μεσημέρι.

 

Διάρκεια κάθε αγώνος: 2 λεπτά .

 

Εμφάνιση: Χρήση αποκλειστικώς άσπρου judogi. Δεν θα επιτραπεί η χρήση μπλε judogi.

 

Ειδικές παρατηρήσεις: Για οποιεσδήποτε γενικές πληροφορίες, που αφορούν στις συνθήκες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες, σας παραπέμπουμε στην πάγια εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.1438/01. Από την εφαρμογή της εγκυκλίου εξαιρείται αποκλειστικώς και μόνον το Άρθρο 8 & 2 περί του άμεσου hansoku-make.(Δεν θα αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων ο τιμωρούμενος με άμεσο hansoku-make αθλητής).

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

 

Υπεύθυνος θεμάτων οργάνωσης, κανονισμών και τάξης : Θ. Καπαρός.

Αναπληρωτής : Τρύφων Πέππας

Όλα τα υπόλοιπα όργανα των αγώνων θα οριστούν καταλλήλως και εγκαίρως από την Ομοσπονδία.

Οικονομικές Συνθήκες : Τα σωματεία θα καταβάλλουν το ποσό των 10 € ανά αθλητή/τρια ως δικαίωμα συμμετοχής στους Αγώνες. Τα χρήματα αυτά θα καταβάλλονται οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των αγώνων.

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

Ε. Σουφλέρης Α. Καπαρός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / Προκήρυξη/ 5-3-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

Ολυμπιακό Στάδιο Ανω Λιοσίων

Αρτάκη και Ελλησπόντου, 13343 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ.210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

 

Αθήνα 14/02/2017

Αρ.Πρ._7203__

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών , του έτους 2017.

Ημερομηνία : Κυριακή 05/03/2017.
Τόπος : Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Ανω Λιοσίων
Ηλικίες : Γεννηθέντες (-είσες) τα έτη 1997-1998-1999 .Εκτός αυτών, θα επιτραπεί η συμμετοχή και της μεγαλύτερης ηλικίας των Εφήβων-Νεανίδων, δηλαδή των γεννηθέντων το έτος 2000. Ουδείς άλλος εκ των εφήβων-Νεανίδων θα επιτραπεί να συμμετάσχει, έστω και αν είναι μεταλλιούχος της προηγούμενης ημέρας. Εφιστάται η προσοχή των σωματείων στο σημείο αυτό, διότι εδώ υπάρχει διαφορά με την περυσινή προκήρυξη.

Κατηγορίες βάρους

:

Νέοι Άνδρες: -55,-60, -66, -73,-81, -90, -100, + 100.
Νέες Γυναίκες: -44, -48 -52, -57, -63, -70, -78, +78

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να αποσταλούν επί των ειδικών εντύπων που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (hjf.gr) και πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι τις14:00 μ.μ. της Πεμπτης της 2/3/2017. (φαξ ή email στο director@hjf.gr )

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. (Για περισσότερες πληροφορίες επί των δηλώσεων σας παραπέμπουμε στο Άρθρο 2 της πάγιας εγκυκλίου Αριθ.Πρωτ.1438/01-αναζητείστε το έγγραφο εφ’ όσον δεν το έχετε). Σύλλογος που δεν θα έχει αποστείλει τέτοια δήλωση μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Στη δήλωση συμμετοχής δίπλα από το όνομα το κάθε συμμετέχοντα αθλητή θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της Ομοσπονδίας που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αθλητή.

Κλήρωση

:

Θα διεξαχθεί στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής 3/3/2017 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως

Ζύγιση

:

Κυριακή 5/3/2017 στο γήπεδο.

Ανεπίσημη ζύγιση 07.00-07.30

Επίσημη Ζύγιση 07.30-08.30

Έναρξη των αγώνων

:

10:00 πμ.

Διάρκεια κάθε αγώνα

:

4 λεπτά

Εμφάνιση

:

Το άσπρο και μπλε τζουντογκι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Ειδικές παρατηρήσεις

:

Για οποιεσδήποτε γενικές πληροφορίες, που αφορούν στις συνθήκες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες, σας παραπέμπουμε στην πάγια εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.1438/01 (http://www.hjf.gr/judo12.php). Η δήλωση συμμετοχής των σωματείων στα προκηρυσσόμενα Πρωταθλήματα, σημαίνει ότι γνωρίζουν και δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω εγκυκλίου και της παρούσας προκήρυξης.

Οικονομικές Συνθήκες: Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανέρχεται στα 10 € ανά αθλητή/αθλήτρια. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των αγώνων και οπωσδήποτε πριν από την έναρξή τους .

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Υπεύθυνος θεμάτων οργάνωσης, κανονισμών και τάξης : Θανάσης Καπαρός

Αναπληρωτής : Τρύφων Πέππας

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ε. Σουφλέρης

Α. Καπαρός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / Προκήρυξη/ 5-3-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

Ολυμπιακό Στάδιο Ανω Λιοσίων

Αρτάκη και Ελλησπόντου, 13343 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ.210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

 

Αθήνα 14/02/2017

Αρ.Πρ.__7204_____

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων Α’, του έτους 2017.

Ημερομηνία : Κυριακή 05/03/2017
Τόπος : Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Ανω Λιοσίων
Ηλικίες : Γεννηθέντες (-είσες) τα έτη 2003, 2004.
Κατηγορίες βάρους : Παίδες: -34, -38, -42, -46, -50 -55,-60, -66, -73, +73 κ.
Κορασίδες: -32, -36, -40, -44, -48 -52, -57, -63, -69, +69 κ

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να αποσταλούν επί των ειδικών εντύπων που επισυνάπτονται στην προκήρυξη και πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας με φαξ ή e-mail (director@hjf.gr) μέχρι τις 14:00 μ.μ. της Πεμπτης 02/03/2017.

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Στη δήλωση συμμετοχής δίπλα από το όνομα το κάθε συμμετέχοντα αθλητή θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της Ομοσπονδίας που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αθλητή. Το αυτό ισχύει και για τις αθλήτριες.

 

Κλήρωση

:

Παρασκευή 03/03/2017 στις 21.00 σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως
Ζύγιση

:

Κυριακή 05/03/2017 στο γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων.

Ανεπίσημη : 07.00-07.30

Επίσημη : 07.30-08.30

:

:

Έναρξη αγώνων

:

10:00 πμ.

Διάρκεια κάθε αγώνος

:

3 λεπτά

Εμφάνιση

:

Οι αθλητές κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο (tatami) θα πρέπει να φορούν αποκλειστικά (επί ποινή αποκλεισμού) λευκό judogi το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον κανονισμό διαιτησίας. Δεν θα επιτραπεί η χρήση μπλε judogi

Ειδικές παρατηρήσεις

:

Η δήλωση συμμετοχής των σωματείων στα προκηρυσσόμενα Πρωταθλήματα, σημαίνει ότι γνωρίζουν και δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Από την εφαρμογή της εγκυκλίου εξαιρείται αποκλειστικώς και μόνον το Άρθρο 8 & 2 περί του άμεσου hansoku-make, για την ηλικία αυτή των αθλητών (-τριών). (Δεν θα αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων ο τιμωρούμενος με άμεσο hansoku-make αθλητής).

Ειδική σημείωση : Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή παίδων Β (ακόμη και αν είναι μεταλλιούχοι) στους αγώνες των παίδων Α. Παρότι προκύπτει από την όλη προκήρυξη, θεωρούμε σκόπιμο να το επισημάνουμε ιδιαιτέρως.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Υπεύθυνος θεμάτων οργάνωσης, κανονισμών και τάξης: Θανάσης Καπαρός

Αναπληρωτής: Τρύφων Πέππας

Όλα τα υπόλοιπα όργανα των Αγώνων θα οριστούν καταλλήλως και εγκαίρως από την Ομοσπονδία.

Πέρας προσέλευσης του προσωπικού των Αγώνων στο γήπεδο: 09.00, πλην των οργάνων της ζύγισης που θα πρέπει να είναι στην θέση τους στις 07.30.

Δικαιωμα συμμετοχης στους αγωνες > 10 ευρω ανά αθλητή ή αθλήτρια. Θα καταβληθει επι τοπου.

Ο Προεδρος Ο Γεν. Γραμματεας

Ε. Σουφλέρης Α. Καπαρός

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΣ Α.Ο.» / 18-2-2017

Ενόψει του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, οι αθλητές μας έφεραν 3 στα 3 μετάλλια. Συγχαρητήρια!

Χρυσά μετάλλια: Γιάννος Γιαννούλης, Σάββας Λεβεντικίδης

Χάλκινα μετάλλια: Ιωάννης Μανέτας

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΣ Α.Ο.» / 18-2-2017 / Προκήρυξη

%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b1-%ce%bf

O ΑΤΤΙΚΟΣ Α.Ο. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και το Δήμο Περιστερίου διοργανώνει τουρνουά τζούντο το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 για τις παρακάτω κατηγορίες:

Μίνι τζούνιορς, Τζούνιορς Α και Β, Παίδες και Κορασίδες Α και Β, Έφηβοι και Νεάνιδες, Άνδρες και Νέοι Άνδρες, Γυναίκες και Νέες Γυναίκες.

Τόπος διεξαγωγής: Κλειστό Γυμναστήριο Γ.Στεφανόπουλος (Βορείου Ηπείρου 28 Περιστέρι).

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017.

Ημερομηνία και ώρα κλήρωσης: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 21:00.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

10ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» / 12-2-2017

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις διακρίσεις τους!!!

Αργυρά μετάλλια: Βασίλης Ανδρεόπουλος

Χάλκινα μετάλλια: Σάββας Λεβεντικίδης, Κυριάκος Γιαννουσίδης, Γιάννος Γιαννούλης, Κριστιάνο Πετρώφ

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

10ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» / 12-2-2017 / Προκήρυξη

eos_logo

Ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με την Ε.Ο. Τζούντο διοργανώνει 10o Διεθνές Τουρνουά Τζούντο «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» την ΚΥΡΙΑΚΗ 12.02.2017 για τις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικων, Εφηβων—Νεάνιδων Β΄, Παίδων—Κορασίδων Α & Β και Junior Α & Β.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο (IJF) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
Τόπος διεξαγωγής:Κλειστό Γυμναστήριο «Ολυμπιονίκης Χολίδης»
Διεύθυνση:Ελευθερίου Φυτά 5, Αχαρνές.
Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.